15

ژانویه
2020

انتاریو در معرض طوفان زمستانی و بارش برف سنگین طی آخر هفته جاری 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 93 0انتاریو در معرض طوفان زمستانی و بارش برف سنگین طی آخر هفته جاری 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.