21

مارس
2020

امکان ارزیابی آنلاین ابتلا به کروناویروس و راه اندازی نوزده مرکز تست در انتاریو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0انتاریو-۶۸۰ News:  دولت استان هم اکنون درحال راه اندازی ۱۹ مرکز تست کروناویروس است، تا به این وسیله از تعداد مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان ها کم کند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.