21

مارس
2020

امکان ارزیابی آنلاین ابتلا به کروناویروس و راه اندازی نوزده مرکز تست در انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 177

[ad_1]

انتاریو-680 News:  دولت استان هم اکنون درحال راه اندازی 19 مرکز تست کروناویروس است، تا به این وسیله از تعداد مراجعین به بخش اورژانس بیمارستان ها کم کند. 

[ad_2]