02

ژانویه
2020

امروز؛ قطع برق در برخی مناطق انتاریو و شرایط جوی نامناسب با ادامه بارش باران یخی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 94 0امروز؛ قطع برق در برخی مناطق انتاریو و شرایط جوی نامناسب با ادامه بارش باران یخی 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.