21

مه
2019

اقدام مثبت دولت نیودموکرات؛ ساخت ده ها واحد مسکونی دولتی در ونکوور

Posted By : کاناداهوم/ 237 0ونکوور- مقامات بریتیش کلمبیا و ونکوور از ده ها واحد مسکونی حمایتی جدید رونمایی کردند. این ۵۲ واحد مسکونی، بخشی از ۲ هزار واحدی است که دولت بریتیش کلمبیا در سال ۲۰۱۷ قول ساخت شان را داد. ۶۰۰ واحد از آنها با مشارکت شهرداری ونکوور ساخته خواهند شد. هر یک از واحدهای جدید Nora Hendrix Place، سیصد و ۳۲۰ فیت مربع وسعت داشته و دارای آشپزخانه و حمام خواهند بود. ۶ واحد از این واحدها قابل دسترسی با صندلی چرخدار می باشند. ساکنان ساختمان مورد اشاره همچنین حمایت های غذایی، آموزش مهارت های مختلف، خدمات بهداشتی و امکان کار داوطلبانه را خواهند داشت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.