02

دسامبر
2019

افشای سی و شش مورد آزار جنسی توسط کشیش های کاتولیک در بریتیش کلمبیا 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 104 0افشای سی و شش مورد آزار جنسی توسط کشیش های کاتولیک در بریتیش کلمبیا 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.