09

جولای
2019

افشاگری نیودموکرات ها و انکار دولت انتاریو در مورد خصوصی شدن خدمات درمانی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 123 0تورنتو- در پی انتشار پیش نویس لایحه دولت انتاریو در مورد خدمات درمانی توسط حزب نیودموکرات انتاریو و جنجالی که برای دولت داگ فورد ایجاد شده است، خانم کریستین الیوت، وزیر بهداشت و درمان در واکنش به این اقدام تاکید کرد که لایحه دولت برای اصلاح سیستم درمانی شامل تغییر سیستم از به ، ساخت بیمارستان های خصوصی یا وادار کردن بیماران به پرداخت هزینه های درمانی از جیب خود، نیست. الیوت در عین حال به قصد دولت متبوعش برای مدرنیزه کردن OHIP (خدمات بیمه درمانی همگانی انتاریو) اشاره کرد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.