07

مارس
2020

افزایش 10 سنتی کرایه TTC از اول مارچ 

Posted By : کاناداهوم/ 132

[ad_1]

تورنتو-Global News: شرکت ترانزیت تورنتو، از 1 مارچ 2020 مبلغ کرایه را 10 سنت افزایش داده است. این افزایش در لایحه بودجه عملیاتی 2020 گنجانده شده بود و شامل نرخ کرایه (به جز کرایه نقدی بزرگسال) می باشد.  به عبارتی دیگر نرخ کرایه نقدی بزرگسال بدون تغییر 3.25 دلار باقی می ماند. 

[ad_2]