25

ژوئن
2020

افزایش نگرانی ها از استفاده ابزاری ایران از حادثه دلخراش پرواز 752 برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 143

[ad_1]

به گزارش سی بی سی نیوز، تلاش های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا-  در حالی که از سوی جامعه بین المللبرای انجام تحقیقات شفاف و انتشار اطلاعات مربوط به پرواز752 تحت فشار قرار دارد- بسیاری را نگران کرده که از این حادثه غم انگیز به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کند. رضا اکبری، رئیس انجمن جامعه ایرانیان ادمونتون گفت: ایران باید پیش از مذاکره درباره روابط دیپلماتیک، کمی همکاری نشان بدهد. صحبت از روابط بین دو کشور در این زمان بسیار نامناسب است.

[ad_2]