25

ژوئن
2020

افزایش نگرانی ها از استفاده ابزاری ایران از حادثه دلخراش پرواز ۷۵۲ برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 66 0به گزارش سی بی سی نیوز، تلاش های ایران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با کانادا-  در حالی که از سوی جامعه بین المللبرای انجام تحقیقات شفاف و انتشار اطلاعات مربوط به پرواز۷۵۲ تحت فشار قرار دارد- بسیاری را نگران کرده که از این حادثه غم انگیز به عنوان ابزار چانه زنی استفاده کند. رضا اکبری، رئیس انجمن جامعه ایرانیان ادمونتون گفت: ایران باید پیش از مذاکره درباره روابط دیپلماتیک، کمی همکاری نشان بدهد. صحبت از روابط بین دو کشور در این زمان بسیار نامناسب است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.