18

دسامبر
2019

افزایش نرخ بیکاری در کانادا به حدود شش درصد 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0افزایش نرخ بیکاری در کانادا به حدود شش درصد 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.