21

آوریل
2019

افزایش قیمت مشروبات الکلی در کانادا از اول آوریل

Posted By : کاناداهوم/ 300 0تورنتو- از اول آوریل ۲۰۱۹، بابت خرید آبجو، شراب یا نوشیدنی الکلی مورد علاقه تان مبلغ بیشتری خواهید پرداخت. این افزایش قیمت به دلیل تصمیم دولت فدرال برای افزایش اتوماتیک و سالانه مالیات مشروبات الکلی است.
جن وستکات، دبیر Spirits Canada با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: کانادا هم اکنون نیز بالاترین مالیات در جهان را بر مشروبات الکلی وضع کرده است. در واقع ۸۰ درصد مبلغی که می پردازید، مالیات است.
چنانچه در افزایش سالانه و اتوماتیک مالیات مشروبات الکلی تجدیدنظر نشود، بهای این محصولات برای سومین بار طی ۳ سال گذشته افزایش خواهد یافت. تولیدکنندگان مشروبات الکلی در کانادا خواهان لغو مالیات Escalator tax می باشند، زیرا آن را عامل افزایش قیمت برای مصرف کننده و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می دانند.
پارلمان تا ۱ آوریل فرصت دارد تا در مورد لغو یا ابقای Escalator tax تصمیم گیری نماید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.