۲۲

خرداد
۱۳۹۸

افزایش ریسک سکته با مصرف نوشابه رژیمی و آب میوه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 88 0کانادا- نوشیدنی های رژیمی در ظاهر سالم تر از نوع معمولی به نظر می رسند، اما مطالعات اخیر خلاف آن را ثابت کرده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.