19

آگوست
2019

افزایش تقاضا برای اسکناس صد دلاری در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 168 0تورنتو- تقاضا برای اسکناس ۱۰۰ دلاری در کانادا رو به افزایش است، این در حالیست که کانادایی ها به طور فزاینده پرداخت غیرنقدی را ترجیح می دهند. مقامات فدرال دلیل افزایش تقاضا را درک نمی کنند، اما برخی از کارشناسان، از جمله اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول می گویند، دلیل اصلی، فرار از مالیات و همچنین استفاده از پول نقد توسط باندهای سازمان یافته خلاف می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.