17

آوریل
2020

افزایش تدریجی قیمت گوشت و سایر مواد غذایی در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 129

[ad_1]

بریتیش کلمبیا- Vancouver Sun: به گفته معاون فدراسیون خوار و بار فروشی های مستقل کانادا (CFIG)، قیمت گوشت قرمز و سایر مواد غذایی به دلیل شیوع کروناویروس در حال افزایش می باشد. 

[ad_2]