04

آگوست
2019

افزایش بیست و دو درصدی موارد کودک آزاری در آلبرتا طی سال دو هزار و هجده

Posted By : کاناداهوم/ 292

[ad_1]

کلگری- متاسفانه هر سال شاهد افزایش تعداد پرونده هایی هستیم که نزد Zebra Child Protection Unit به جریان می افتند. سال 2018 نیز از این قاعده مستثنی نبود. کارکنان این مرکز، در طول سال 834 گزارش کودک آزاری را دریافت کردند که در مقایسه با سال قبل 2017 حدود 22 درصد افزایش داشت.
متاسفانه اکثر این پرونده ها مربوط به آزار جنسی کودکان بود.
شریل دیبل، از مدیران ارشد مرکز، آمار منتشر شده را نگران کننده می داند. به گفته دیبل، اکثر قربانیان از سوی RCMP ، پلیس ادمونتون، خدمات درمانی آلبرتا و سازمان حمایت از کودکان آلبرتا معرفی می شوند.
مرکز Zebra، مکانی امن برای قربانیان کودک آزاری است. این مرکز از کودکان و نوجوانان ساکن ادمونتون و جوامع ساکن شمال Red Deer حمایت می کند.
از ساکنان آلبرتا خواسته شده که در صورت مشاهده آزار کودکان، مورد را به اداره پلیس گزارش نمایند.

[ad_2]