04

آگوست
2019

افزایش بیست و دو درصدی موارد کودک آزاری در آلبرتا طی سال دو هزار و هجده

Posted By : کاناداهوم/ 199کلگری- متاسفانه هر سال شاهد افزایش تعداد پرونده هایی هستیم که نزد Zebra Child Protection Unit به جریان می افتند. سال ۲۰۱۸ نیز از این قاعده مستثنی نبود. کارکنان این مرکز، در طول سال ۸۳۴ گزارش کودک آزاری را دریافت کردند که در مقایسه با سال قبل ۲۰۱۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشت.
متاسفانه اکثر این پرونده ها مربوط به آزار جنسی کودکان بود.
شریل دیبل، از مدیران ارشد مرکز، آمار منتشر شده را نگران کننده می داند. به گفته دیبل، اکثر قربانیان از سوی RCMP ، پلیس ادمونتون، خدمات درمانی آلبرتا و سازمان حمایت از کودکان آلبرتا معرفی می شوند.
مرکز Zebra، مکانی امن برای قربانیان کودک آزاری است. این مرکز از کودکان و نوجوانان ساکن ادمونتون و جوامع ساکن شمال Red Deer حمایت می کند.
از ساکنان آلبرتا خواسته شده که در صورت مشاهده آزار کودکان، مورد را به اداره پلیس گزارش نمایند.