06

اکتبر
2019

اعمال قوانین جدید مالیاتی از سال دو هزار و نوزده

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 89 0اتاوا- با آغاز سال ۲۰۱۹، مالیات فدرال نیز تغییر کرده است. تغییرات جدید شامل تک تک کانادایی ها و بیزنس های کوچک می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.