06

اکتبر
2019

اعمال قوانین جدید مالیاتی از سال دو هزار و نوزده

Posted By : کاناداهوم/ 235

[ad_1]

اتاوا- با آغاز سال 2019، مالیات فدرال نیز تغییر کرده است. تغییرات جدید شامل تک تک کانادایی ها و بیزنس های کوچک می باشد.

[ad_2]