06

اکتبر
2019

اعمال قوانین جدید مالیاتی از سال دو هزار و نوزده

Posted By : کاناداهوم/ 168اتاوا- با آغاز سال ۲۰۱۹، مالیات فدرال نیز تغییر کرده است. تغییرات جدید شامل تک تک کانادایی ها و بیزنس های کوچک می باشد.