21

مارس
2020

اعلام وضعیت اضطراری در انتاریو و تعطیلی کلیه رستوران ها و اماکن تفریحی 

Posted By : کاناداهوم/ 105 0تورنتو- Global News: دولت داگ فورد طی کنفرانس خبری صبح سه شنبه ۱۷ مارچ، ضمن دعوت به حفظ آرامش، جهت کنترل شیوع کروناویروس در انتاریو وضعیت اضطراری اعلام کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.