24

آگوست
2019

اعلام ورشکستگی و تعطیلی چهل و نه فروشگاه جیمبوری در کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 160 0تورنتو- فروشگاه پوشاک بچگانه Gymboree ضمن اعلام ورشکستگی، خبر تعطیلی قریب الوقوع تمام ۴۹ شعبه خود در کانادا را اعلام کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.