01

جولای
2019

اعلام اسامی اعضای شبکه بین المللی پولشویی به رهبری و عضویت چند ایرانی

Posted By : کاناداهوم/ 223 0تورنتو- به نقل ازCBC : همانطور که دیروز به اطلاع خوانندگان عزیز رسید، پلیس RCMP شبکه بین المللی پولشویی را در مونترال و تورنتو متلاشی و ۱۷ فرد را بازداشت کرد. دو رهبر شبکه در تورنتو، از جمله نادر گرامیان-نیک ۵۶ ساله ساکن وان – انتاریو و محمد جابر ۵۱ ساله ساکن لاوال – کبک در میان بازداشت شدگان بودند. بازداشت شدگان با اتهاماتی نظیر ارتباط با باندهای سازمان یافته خلاف، فعالیت مجرمانه، قاچاق مواد مخدر، پولشویی وغیره روبرو می باشند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.