02

مه
2020

اعلام آمادگی پرستاران بازنشسته برای بازگشت به کار؛ تعلل دولت انتاریو در بازگرداندن آنها

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 58 0تورنتو- CBC News:

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.