09

مه
2019

از سپتامبر استفاده از تلفن موبایل در کلاس درس ممنوع می شود

Posted By : کاناداهوم/ 437

[ad_1]

تورنتو- دولت انتاریو به زودی خبر ممنوعیت استفاده از تلفن موبایل در کلاس درس را اعلام می کند. این ممنوعیت از سال تحصیلی آینده اعمال خواهد شد. برخی از مدارس استان هم اکنون نیز استفاده از موبایل را ممنوع کرده اند. اما وزارت آموزش و پرورش آن را از سال تحصیلی 2020-2019 در کلیه مدارس اعمال خواهد کرد. نحوه اجرای این قانون به عهده ادارات آموزش و پرورش و مسوولین مدارس گذاشته شده است.

[ad_2]