31

مه
2020

از تخفیف شهریه دانشگاه ها به دلیل آنلاین بودن کلاس ها خبری نیست! 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 34 0ادمونتون- National Post: علیرغم لغو شدن کلاس های حضوری به دلیل پاندمی، دانشجویان همچنان موظف به گذراندن دوره ها و شرکت در امتحانات می باشند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.