01

اکتبر
2019

از اول ژانویه؛ افزایش جرائم رانندگی تحت تاثیر الکل و تغییرات جدید در قوانین انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 95 0تورنتو- از ۱ ژانویه ۲۰۱۹، چندین قانون جدید در انتاریو به اجرا گذاشته شده است. جرائم رانندگی تحت تاثیر الکل و مواد مخدر افزایش یافته؛ حداقل حقوق و دستمزد در حد ساعت ۱۴ دلار ثابت مانده و سیاستمداران می توانند کماکان در برنامه ها و مناسبت هایی که برای جمع آوری کمک مالی جهت کمپین انتخاباتی برگزار می شود شرکت کنند. تخفیف مالیاتی برای خانوارهای کم درآمد، افزایش سقف کمک های مالی به احزاب سیاسی و تعیین مقررات جدید برای collection agency یا آژانس های تحصیلداری که وظیفه دارند وجوه مورد طلب افراد حقیقی و حقوقی را از بدهکاران دریافت و به دست طلبکار برسانند، برخی دیگر از تغییرات اعمال شده می باشند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.