21

ژوئن
2020

ادامه کاهش اجاره بهای آپارتمان در تورنتو 

Posted By : کاناداهوم/ 122

[ad_1]

تورنتو- BlogToronto: ساکنان تورنتو ممکن است سر و موی ژولیده و پوست آفتاب ندیده داشته باشند، اما پاندمی حداقل یک مزیت برایشان داشته است؛ کاهش اجاره بها! 

[ad_2]