21

ژوئن
2020

ادامه کاهش اجاره بهای آپارتمان در تورنتو 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 45 0تورنتو- BlogToronto: ساکنان تورنتو ممکن است سر و موی ژولیده و پوست آفتاب ندیده داشته باشند، اما پاندمی حداقل یک مزیت برایشان داشته است؛ کاهش اجاره بها! 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.