28

مه
2019

ادامه سرمای شدید در تورنتو طی هفته جاری

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 180 0تورنتو- علیرغم فرا رسیدن ماه مارچ، متاسفانه به این زودی ها خبری از گرم و بهاری شدن هوای تورنتو نخواهد بود. در واقع طی هفته جاری، دمای زیر حد نرمال را تجربه خواهیم کرد. به پیش بینی Weather Network، میانگین دمای هوا حدود منفی ۶ درجه سانتیگراد خواهد بود.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.