04

مه
2020

ادامه تعطیلی مدارس دولتی انتاریو تا پایان ماه مه 

Posted By : کاناداهوم/ 127

[ad_1]

تورنتو- The Canadian Press: استیون لچه، وزیر آموزش و پرورش انتاریو اعلام کرد که مدارس دولتی انتاریو تا 31 ماه مه تعطیل خواهند بود. وی احتمال تمدید شدن دوره تعطیلی مدارس را منتفی ندانست و ادامه آن را منوط به توصیه های مقامات درمانی استان دانست. 

[ad_2]