04

مه
2020

ادامه تعطیلی مدارس دولتی انتاریو تا پایان ماه مه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 59 0تورنتو- The Canadian Press: استیون لچه، وزیر آموزش و پرورش انتاریو اعلام کرد که مدارس دولتی انتاریو تا ۳۱ ماه مه تعطیل خواهند بود. وی احتمال تمدید شدن دوره تعطیلی مدارس را منتفی ندانست و ادامه آن را منوط به توصیه های مقامات درمانی استان دانست. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.