29

مارس
2020

اخطار پومپئو به نخست وزیر عراق: آمریکا در صورت حمله از خود دفاع خواهد کرد

Posted By : کاناداهوم/ 111 0آمریکا- Reuters: پس از حمله موشکی اخیر به پایگاه آمریکا در عراق، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا به نخست وزیر عراق هشدار داد که آمریکا در صورت مورد حمله واقع شدن، از خود دفاع خواهد کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.