21

فوریه
2020

اخطار پلیس: با شیشه پوشیده از برف و یخ رانندگی نکنید!  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 79 0تورنتو –  BlogTo: برخی از راننده ها با حماقت شان جان خود و سایرین را به خطر می اندازند. یک راننده  اهل تورنتو جمعه گذشته گمان کرد می تواند بدون تمیز کردن برف و یخ از روی شیشه جلوی اتومبیل در خیابان ها تردد نماید. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.