۰۷

مرداد
۱۳۹۸

اخطار شهرداری در مورد احتمال جاری شدن سیل با افزایش دمای هوا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0تورنتو- با افزایش دمای هوا در تورنتو و آب شدن برف و یخ، شهرداری به ساکنان در مورد احتمال آب گرفتگی زیرزمین ها هشدار داد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.