11

آگوست
2019

اخطار؛ برف روی اتومبیل تان را پاک کنید

Posted By : کاناداهوم/ 262

[ad_1]

تورنتو- مسلما در سرمای زمستان روبرو شدن با اتومبیلی که با برف و یخ پوشیده شده، خوشایند نیست. اما ریسک جریمه شدن، تصادف و خدای ناکرده آسیب رسیدن به مردم به دلیل شکستن و پرتاب شدن یخ روی اتومبیل، به مراتب جدی تر است.

[ad_2]