09

جولای
2020

اخراج زن تورنتویی از اورژانس بیمارستان به دلیل امتناع از پوشیدن ماسک

Posted By : کاناداهوم/ 120

[ad_1]

تورنتو- National Post: اینطور که به نظر می رسد، هر روز به تعداد مخالفان اجباری بودن استفاده از ماسک افزوده می شود. یک زن تورنتویی که شنبه 4 جولای با احتمال شکستگی انگشت به اورژانس بیمارستان St. Joseph تورنتو مراجعه کرده بود، به دلیل امتناع از پوشیدن ماسک تحت درمان قرار نگرفت و از بیمارستان اخراج شد. 

[ad_2]