06

مه
2019

اختصاص بودجه جدید به مدارس جهت حمایت از کودکان آتیستیک

Posted By : کاناداهوم/ 406

[ad_1]

تورنتو- خانم لیزا تامسون، وزیر آموزش و پرورش انتاریو خبر اختصاص بودجه جدید به مدارس استان برای حمایت از کودکان آتیستیک که برای اولین بار وارد سیستم آموزشی می شوند و رفع نگرانی والدین آنها را اعلام کرد. دولت انتاریو بر روی کاهش لیست انتظار 23 هزار کودک آتیستیک جهت دریافت خدمات درمانی و حمایتی متمرکز شده است و برای نیل به این هدف قصد دارد بودجه در دسترس خود را به جای ارائه کامل خدمات حمایتی و آموزشی به گروه کوچکی از کودکان آتیستیک، به صورت عادلانه تر بین همه کودکان آتیستیک تقسیم نماید.

[ad_2]