07

مارس
2020

احتمال کاهش نرخ بهره در کانادا به دلیل بحران مالی ناشی از شیوع کروناویروس

Posted By : کاناداهوم/ 141

[ad_1]

اتاوا- Financial Post: با توجه به حاکم شدن جوی از ترس و وحشت بر بازارهای مالی جهان، کارشناسان RBC، احتمال کاهش نرخ بهره از 1.75 درصد به 1.50 درصد را پیش بینی کرده اند. 

[ad_2]