۱۹

خرداد
۱۳۹۸

احتمال محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر تورنتو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 89 0تورنتو- آیا زمان محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر فرا نرسیده است؟ این سوالی است که ذهن اعضای یکی از کمیته های شهرداری را به خود مشغول کرده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.