09

ژوئن
2019

احتمال محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 331

[ad_1]

تورنتو- آیا زمان محدود شدن دوره عضویت افراد در شورای شهر فرا نرسیده است؟ این سوالی است که ذهن اعضای یکی از کمیته های شهرداری را به خود مشغول کرده است.

[ad_2]