25

آگوست
2019

احتمال افزایش کرایه تی تی سی در سال جدید

Posted By : کاناداهوم/ 156 0تورنتو- شرکت ترانزیت تورنتو (TTC)، در لایحه بودجه جدید، افزایش ۱۰ سنتی کرایه را در نظر گرفته است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.