20

ژوئن
2019

اتومبیل سه چرخه پانزده هزار دلاری، رقیب کانادایی برای تسلا

Posted By : کاناداهوم/ 257 0کانادا- اتومبیل تک سرنشین Solo که توسط Electra Meccanica Vehicles Corp. ساخته شده است، مانند Tesla تمام الکتریکی است و قیمت آن معادل Ford Fiesta می باشد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.