27

آوریل
2020

اتهام قتل غیرعمد دندانپزشک بازنشسته برای جوان بیست و سه ساله تورنتویی 

Posted By : کاناداهوم/ 130

[ad_1]

تورنتو- Global News: پلیس تورنتو جوان 23 ساله ای را به اتهام قتل پزشک 79 ساله بازداشت کرده است. 

[ad_2]