15

اکتبر
2019

اتاوا ۷ میلیون دلار برای کاهش جرایم تورنتو اختصاص داد

Posted By : کاناداهوم/ 158دولت فدرال کانادا، اعلام کرده که برای برنامه‌های تورنتو در جهت دور نگه داشتن نوجوانان و جوانان از باندهای تبهکاری، یک بودجه‌ هفت میلیون دلاری، در نظر گرفته است. سال ۲۰۱۸ در تاریخ شهر تورنتو، یکی از پر جرم و جنایت‌ترین سال‌ها به شمار می‌رفت. اما این جنایات در پایان سال نیز، تورنتو را رها نکرد و یک سری تیراندازی، پایان سال را برای شهروندان این شهر، رقم زد.