15

اکتبر
2019

اتاوا ۷ میلیون دلار برای کاهش جرایم تورنتو اختصاص داد

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 77 0دولت فدرال کانادا، اعلام کرده که برای برنامه‌های تورنتو در جهت دور نگه داشتن نوجوانان و جوانان از باندهای تبهکاری، یک بودجه‌ هفت میلیون دلاری، در نظر گرفته است. سال ۲۰۱۸ در تاریخ شهر تورنتو، یکی از پر جرم و جنایت‌ترین سال‌ها به شمار می‌رفت. اما این جنایات در پایان سال نیز، تورنتو را رها نکرد و یک سری تیراندازی، پایان سال را برای شهروندان این شهر، رقم زد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.