04

اکتبر
2019

ابداع شیوه جدید جراحی مغز بدون نیاز به ابزار جراحی توسط پژوهشگران کانادایی

Posted By : کاناداهوم/ 248

[ad_1]

کانادا- تکنیک آزمایشی ابداع شده توسط محققین کانادایی که با نام <سونوگرافی متمرکز> یا Focused Ultrasound شناخته می شود، به پزشکان اجازه می دهد که عمل جراحی مغز را با استفاده از تصویربرداری دقیق و امواج صوتی و بدون نیاز به اسکالپل (تیغ جراحی) و استخوان بر، انجام بدهند.
این روش به عنوان روش جایگزین برای درمان بیماری ها، شناخته می شود. دکتر آنتونی لویت، رئیس مرکز علوم مغز هورویتز در بیمارستان Sunnybrook تورنتو می گوید: <ما از چندین دهه قبل عمل جراحی مغز را انجام می دهیم. اما فن آوری جدید به ما اجازه می دهد بدون وارد شدن به جمجمه و آسیب رساندن به بخش های سالم مغز، عمل جراحی را انجام بدهیم.>
شیوه کار <سونوگرافی متمرکز> ساده است. سونوگرافی، از امواج صوتی یا اکو استفاده می کند تا تصویری از آنچه در درون بدن است، ایجاد کند. اگر امواج صوتی بر روی یک نقطه خاص متمرکز شود، درست مانند استفاده از ذره بین برای متمرکز کردن پرتوهای نور، حرارت ایجاد می کند. به این ترتیب پزشکان می توانند نقاط معیوب را درمان کنند. امواج صوتی همچنین می توانند امکان دسترسی به قسمت های غیرقابل دسترس مغز را فراهم کنند.

[ad_2]