30

آوریل
2020

ابتلای ۵ نفر از کارکنان Costco در وان به COVID-19 

Posted By : کاناداهوم/ 98 0تورنتو- Global News: آژانس سلامت عمومی ناحیه یورک (واقع در شمال تورنتو) خبر ابتلای ۵ نفر از کارکنان فروشگاه Costco در نزدیکی Weston Road  و HW7 به COVID-19 را تایید کرد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.