05

مه
2020

ابتلای کودک هشت ماهه و چهار نفر از کارکنان مهد کودک یورکویل به COVID-19

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 60 0تورنتو- CP24: مسوولین شهرداری در پی شیوع COVID-19 در مهد کودک واقع در یورکویل و ابتلای یک کودک ۸ ماهه و چهار نفر از کارکنان به ویروس، تحقیقات خود را برای یافتن منشاء شیوع آغاز کرده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.