20

ژوئن
2019

آیا وارد کردن اتهام تروریستی، بهترین راهکار برای برخورد با مجرمین نوجوان است؟

Posted By : کاناداهوم/ 235 0اتاوا-  ۲۴ ژانویه بالاخره به گمانه زنی ها در مورد هواپیمای مرموزی که به مدت چند روز بر فراز منطقه ای در آسمان شهر کینگستون – انتاریو پرواز می کرد، خاتمه داده شد. پلیس کینگستون، دو فرد را در ارتباط با اتهامات تروریستی بازداشت کرد. جوان ۲۰ ساله پس از بازجویی آزاد شد، اما نوجوان دیگر با اتهام توطئه برای بمبگذاری روبرو شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.