03

سپتامبر
2019

آیا زمان خصوصی سازی شرکت پست کانادا فرا رسیده است؟

Posted By : کاناداهوم/ 244

[ad_1]

اتاوا- انقلاب دیجیتال، سودآوری شرکت پست کانادا را کاهش داده است. گرایش به استفاده از پست الکترونیکی به کاهش حجم مراسلات پستی منجر شده است. در مقابل حجم بسته های پستی به دلیل رشد سریع تجارت الکترونیک افزایش یافته است. شرکت پست کانادا در مطابقت دادن خود با این تغییرات با مشکل روبرو شده است. این شکست می تواند شرکت را تا سال 2020، بیش از 1 میلیارد دلار متضرر کند.
با این حساب راهکار پیش روی این شرکت فدرال  چیست؟ کارشناسان Frontier Centre for Public Policy اخیرا گزارش ارزیابی شرکت پست کانادا را منتشر کردند. ارزش این شرکت در صورتی که بتواند ساختار سازمانی خود را بهینه کرده و درآمدسازی نماید، بین 24 میلیارد تا 27 میلیارد دلار خواهد بود.
شرکت پست، همانند هر سازمان دیگر همیشه با خطر ضرر و زیان مالی روبرو است. این خطرات بهتر است توسط سرمایه گذاران خصوصی که انگیزه بیشتری برای به حداقل رساندن یا حذف آنها دارند، تقبل شود.

[ad_2]