30

آگوست
2019

آیا دوران ریاست جاگمیت سینگ بر حزب نیودموکرات به پایان رسیده است؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 150 0اتاوا- منتقدین جاگمیت سینگ، رهبر حزب نیودموکرات می گویند که عملکرد او طی مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته، نشان دهنده عدم آمادگی او برای روبرو شدن با چالش های پیش رو در سال منتهی به انتخابات فدرال می باشد. اما، حامیان او معتقدند که اشتباه سینگ در حین مصاحبه جدی نبوده و از سوی مخالفان سیاسی بزرگنمایی شده است.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.