27

مارس
2020

آیا در دوران پاندمیک می توان از سر کار رفتن امتناع کرد؟

Posted By : کاناداهوم/ 205

[ad_1]

به گزارش 680News، از آغاز روز چهارشنبه همه مشاغل غیر ضروری در انتاریو باید به مدت2 هفته کار را تعطیل کنند تا به جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کمک کنند. اما تعداد قابل توجهی از مشاغل همچنان اجازه دارند به کار خود ادامه دهند، مشاغلی مانند خشکشویی ها، فروشگاه های محصولات ماریجوانا، بخش بیرون بر رستوران ها، دفاتر وکالت، و نمایشگاه های ماشین.

[ad_2]