07

آگوست
2020

آیا برگزاری مهمانی های خانگی عجیب تر از بازگشایی بارها توسط دولت ها است؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 130

[ad_1]

به گزارش گلوب اند میل، گفته می شود برگزار کردن یک مهمانی 200 نفره جلوی چشم همه همسایه ها و در شرایطی که هر کس به نوبه خود برای جلوگیری از گسترش کووید-19 کاری می کند، خیلی گستاخی می خواهد.

[ad_2]