07

آگوست
2020

آیا برگزاری مهمانی های خانگی عجیب تر از بازگشایی بارها توسط دولت ها است؟ 

Posted By : کاناداهوم/ 48 0به گزارش گلوب اند میل، گفته می شود برگزار کردن یک مهمانی ۲۰۰ نفره جلوی چشم همه همسایه ها و در شرایطی که هر کس به نوبه خود برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ کاری می کند، خیلی گستاخی می خواهد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.