09

ژوئن
2020

آیا امتحان کردن لباس در فروشگاه با وجود پاندمی بی خطر است؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 25 0کانادا- msn.com: با بازگشایی تدریجی فروشگاه های پوشاک، این سوال در ذهن مردم ایجاد شده که آیا امتحان کردن لباس در فروشگاه با وجود پاندمی ایمن و بی خطر است؟ برخی از فروشگاه های بزرگ، بخصوص در آمریکا، تدابیری را برای ایمن سازی اتاق های پرو و نظافت و ضدعفونی آنها در نظر گرفته اند. برای مثال اتاق های پرو را به صورت یک در میان در اختیار مشتریان قرار می دهند تا امکان حفظ فاصله فیزیکی حداقل دو متر وجود داشته باشد. همچنین اگر لباسی توسط مشتری امتحان شد و یا پس از خرید به فروشگاه بازگردانده شد، به مدت چند روز در مکانی دیگر نگه داشته شده و یا به اصطلاح قرنطینه خواهد شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.