27

ژوئن
2019

آیا افزایش حداقل حقوق در انتاریو سبب نابودی مشاغل شد؟

Posted By : کاناداهوم/ 249 0تورنتو- اندکی بیش از یک سال از افزایش حداقل حقوق به ساعتی ۱۴ دلار از ۱۱٫۴۰ دلار در انتاریو می گذرد. در آن زمان، صاحبان بیزنس و حامیان آنها تصمیم دولت لیبرال را به زیان کسب و کار دانسته و مدعی شدند که زمینه را برای گرایش هرچه بیشتر به سوی اتوماسیون فراهم می کند. دولت محافظه کار داگ فورد نیز با همان استدلال افزایش مجدد حداقل حقوق به ساعتی ۱۵ دلار را که قرار بود از ژانویه ۲۰۱۹ اعمال شود، منتفی اعلام کرد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.