۲۳

خرداد
۱۳۹۸

آیا آلبرتا به دنبال جدایی از کانادا می باشد؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 70 0آلبرتا- دو بیلبورد تبلیغاتی در کلگری و ادمونتون، آلبرتایی ها را بهت زده کردند. در این بیلبرد از ساکنان استان در مورد جدایی و استقلال آلبرتا از کانادا سوال شده است. پیتر داونینگ، مردی که بیلبوردها را سفارش داده است، خواهان برگزاری رفراندوم در مورد استقلال آلبرتا می باشد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.