13

ژوئن
2019

آیا آلبرتا به دنبال جدایی از کانادا می باشد؟

Posted By : کاناداهوم/ 288

[ad_1]

آلبرتا- دو بیلبورد تبلیغاتی در کلگری و ادمونتون، آلبرتایی ها را بهت زده کردند. در این بیلبرد از ساکنان استان در مورد جدایی و استقلال آلبرتا از کانادا سوال شده است. پیتر داونینگ، مردی که بیلبوردها را سفارش داده است، خواهان برگزاری رفراندوم در مورد استقلال آلبرتا می باشد.

[ad_2]