26

مارس
2020

آنچه باید درباره قانون قرنطینه اجباری مسافران ورودی به کانادا بدانید 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 80 0اتاوا- ۶۸۰ News: دولت کانادا در اقدام بی سابقه از قانون قرنطینه برای مهار شیوع COVID-19 استفاده کرده است. بر اساس این قانون کلیه مسافرانی که به کانادا باز می گردند، قانونا ملزم به قرنطینه شخصی به مدت ۱۴ روز می باشند. این در حالیست که قبل از این به مسافران ورودی توصیه می شد که داوطلبانه چنین کاری را انجام بدهند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.