26

مارس
2020

آنچه باید درباره قانون قرنطینه اجباری مسافران ورودی به کانادا بدانید 

Posted By : کاناداهوم/ 212

[ad_1]

اتاوا- 680 News: دولت کانادا در اقدام بی سابقه از قانون قرنطینه برای مهار شیوع COVID-19 استفاده کرده است. بر اساس این قانون کلیه مسافرانی که به کانادا باز می گردند، قانونا ملزم به قرنطینه شخصی به مدت 14 روز می باشند. این در حالیست که قبل از این به مسافران ورودی توصیه می شد که داوطلبانه چنین کاری را انجام بدهند.

[ad_2]