11

آوریل
2019

آنچه باید درباره افزایش کرایه تی تی سی بدانید

Posted By : کاناداهوم/ 290 0تورنتو- اگر از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنید، آماده افزایش نرخ کرایه از اول آوریل ۲۰۱۹ باشید. شرکت ترانزیت تورنتو (TTC)، از ماه آینده کرایه اتوبوس، ساب وی و تراموا را ۱۰ سنت افزایش می دهد. به این ترتیب توکن و PRESTO از ۳ دلار به ۳ دلار و ۱۰ سنت افزایش می یابد. اما کرایه نقدی بزرگسال ۳٫۲۵ دلار باقی می ماند.
کرایه ماهانه PRESTO نیز از ۱۳۴ دلار به ۱۳۸٫۵۵ دلار در ماه برای فرد بزرگسال و از ۱۰۷ دلار به ۱۱۲٫۲۵ دلار در ماه برای جوانان و سالمندان، افزایش خواهد یافت.
کرایه ماهانه Metropass از ۱۴۶٫۲۵ دلار فعلی به ۱۵۱٫۱۵ دلار افزایش می یابد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.